UCHAZEČSKÝ DOTAZNÍK


Pokud máte zájem o práci ve firmě LIBROS, vyplňte tento uchazečský dotazník. Vámi zaslané údaje budou archivovány po dobu 6 týdnů, v případě Vašeho zájmu lze platnost telefonicky či emailem prodloužit.


Jméno a příjmení, titul:
Věk:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Zájmy:
Vlastnosti:

Máte ukončené studium, učební obor?ano ne
Dosažené vzdělání:
Druh školy:
Ostatní vzdělání (školy-kurzy-zkoušky-jazykové znalosti):
Odborné znalosti a zkušenosti:
Řidičský průkaz: ano ne
A B C D
Předchozí zaměstnání: (od, do, činnost, firma)
V současnosti vykonávané zaměstnání: (od, činnost, firma)
Ucházím se o pracovní pozici:
Nebo případně:
Vaše platové představy?
Kdy můžete nastoupit?
Jak jste se dozvěděl/a o firmě LIBROS: Z internetu
Z tisku
Na Úřadu práce
Na doporučení
Jiným způsobemSouhlasím s evidencí mých osobních údajů u firmy LIBROS podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.